Niet natuurlijke oorzaken van vissterfte en hoe te voorkomen;

 

Als het aantal dode of in nood verkerende vissen groter wordt is er een andere oorzaak dan natuurlijke vissterfte. Al is een vissterfte soms slechts een kwestie van één dag, de aanlooptijd duurt meestal iets langer. Vissterfte kan zowel een directe als indirecte oorzaak hebben en is vaak te wijten aan een samenloop van meerdere factoren. Vissterfte kan optreden door een geleidelijke verslechtering van het milieu voor vissen, waarbij een plotselinge natuurlijke factor, een menselijke inbreng of een combinatie van beide de doorslag geven.

zuurstof gebrek

Als alle vissen op korte tijd sterven, is de oorzaak meestak een plotse gebeurtenis waardoor het milieu van de vissen schadelijk of zuurstofloos is geworden. Bij een geleidelijke sterfte die na meerdere dagen tot een groot aantal dode vissen kan leiden, ligt de oorzaak meestal bij een langzaam ontwikkeld zuurstofgebrek, een actief virus of een schadelijke bacterie. Dikwijls is een nakende vissterfte niet of moeilijk waar te nemen. Kennis van het water en het samenspel van lokale milieufactoren (abiotisch, biotisch, fysisch- chemisch) kunnen bijdragen tot een pro-actief optreden om vissterfte te voorkomen of te beperken. Het is daarom nuttig om een preventief waakzaamheidnetwerk van lokale waterbeheerders en watergebruikers uit te bouwen. Naast het zuiver natuurlijk verschijnsel zijn er diverse hoofdredenen die vissterfte kunnen veroorzaken;