Lozing van zuurstofbindende organische stoffen;

Bij lozing van organische stoffen (o.m. spoelwater van installaties van bedrijven, melk,papier, lozing van afvalwater, mestlozing) verbruikt de afbraak van deze stoffen de in het water aanwezige zuurstof. Dit gebeurt eveneens bij hevig onweersbuien wanneer riolen de toevloed aan regenwater vermengd met avalwater met meer kunnen transporteren en de zogenaamde riool overstorten in werking treden. Deze lozen her overdebiet in naburige oppervlaktewateren. De eerste vuilprop (first- flush) die via de overstort niet de riool spoelt is echter zuurstofloos en bevat veel zuurstofonttrekkende stoffen. Olievlekken veroorzaakt door industriële verontreiniging, kunnen het wateroppervlak afsluiten zodat er geen zuurstofuitwisseling meer mogelijk is. Bij aanhoudende vervuiling sterven zuurstofproducerende planten af, gevolgd door vissen en andere waterdieren.

Lozingen

De lozing (accidenteel of bewust) moet zo snel mogelijk worden stopgezet om de schadelijke milieu-impact te reduceren. Er kan gekozen worden voor verdunning (doorstroming) of isolatie van de vervuiling. Het eerste gebeurt van nature in stromende wateren, waar het zuurstofgehalte zich redelijk snel herstelt. Dit betekent echter met dat er geen schade is aan de visstand. Bij onvoldoende uitwijkmogelijkheden kan die zelfs zeer groot zijn. Overstorten en lozingspunten worden daarom best geďnventariseerd, nauwgezet gevolgd en op termijn gesaneerd. Terugslagkleppen op zijgrachten van probleemwateren moeten eveneens weggenomen worden, evenals migratiebarričres op de hoofdwaterloop zelf. Dit vergroot de uitwijkmogelijkheden voor de visstand en versnelt de rekolonisatie na een vervuiling.

In stilstaande wateren blijven de gevolgen van een organische vervuiling langer naslepen. Hier is isolatie - indien mogelijk - de beste oplossing. Indien geen water van goede kwaliteit kan aangevoerd worden of het zuurstofgehalte met op peil kan worden gebracht, dient een visredding overwogen te worden. Dit moet omzichtig en met gepast materiaal gebeuren. Contacteer de Visserijcommissie in uw provincie om de noodzaak ervan te evalueren.

Lozingen