Lozing van giftige stoffen;

Lozingen van giftige stoffen geven in onze binnenwateren regelmatig aanleiding tot sterfte bij vissen. Meestal gaat her om accidentele vervuiling door defecten in de apparatuur van bedrijven, onvoorzichtig gebruik van landbouwpesticiden, enz. De lozing moet zo snel mogelijk worden stopgezet om de schadelijke milieu-impact te reduceren.

In veel gevallen volstaat her om door middel van de toevoer van zuiver water de vervuiling te verdunnen tot onder de dodelijke concentratie. De doorstroming moet echter heel rustig gebeuren om omwoeling van slib en bijkomend zuurstofgebrek te voorkomen.

Vele moderne pesticiden worden in water vrij snel afgebroken tot eerder onschadelijke restproducten. Bij zware vergiftiging door grote volumes of sterk toxische stoffen moet de vervuilde waterpartij echter zo veel mogelijk ge´soleerd worden om verspreiding te voorkomen. Indien nodig moet her rampenplan in actie treden. Illegale lozingen worden gesignaleerd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Milieu-inspectie die bevoegd zijn om op te treden tegen vervuilers.