Gids voor de sportvisser;

Het visrecht;

Rivieren, kanalen en beken, maar ook stilstaande of stromend wateren van particulieren die niet degelijk afgesloten zijn van het openbare waterwegennet, vallen onder de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 1992.

Met een visverlof van her Vlaamse Gewest hebt u het recht om te vissen in de bevaarbare waterlopen waarvan het onderhoud ten laste is van het Vlaamse Gewest. Bij het vissen mag u gebruik maken van de oever over maximum 1,5 meter breedte vanaf het hoogste peil van her water.

Een bijkomende toestemming is nodig voor het vissen in:

~

Het visverlof;

Wie wil vissen in de openbare wateren, moet in het bezit zijn van een geldig visverlof. De visverloven zijn telkens geldig voor het jaar waarin zij zijn afgegeven.

U kunt uw persoonlijk visverlof kopen in elk postkantoor van het Vlaamse Gewest.

Kinderen jonger dan 14 jaar, vergezeld van hun vader, moeder of voogd, die een visverlof bezit, mogen zonder visverlof vissen met een hengel.

Kinderen jonger dan 14 jaar, met vergezeld van hun vader, moeder of voogd, mogen vissen met een hengel met een visverlof van 3,72 euro.

Met een visverlof van 11,16 euro mag u met een of twee hengels vissen:
1) vanaf de oever
2) van op een plateau of een steiger die verankerd of verbonden zijn met de oever

Met een visverlof van 45,86 euro mag u met een of twee hengels vissen:
1) anders dan vanaf de oever zoals bijvoorbeeld wadend of van op een boot
2) van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang in de aangekruiste wateren uit de kolom `Nachtvisserij' van de tabel op p.4-5

~

Op welke soorten mag men vissen;

Vis niet van 16 april tot en met 31 mei, want dat is de voortplantingstijd (paaitijd) van veel vissen.
Het visseizoen start op 1 juni.
Vissen mag van t uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang.
Het Vissen op paling met de peur mag dag en nacht het ganse jaar door (voor het peuren tussen twee na zonsondergang en twee uur voor zonsondergang, is eveneens een visverlof van 4S,86 euro vereist).

~

Beschermde vissoorten;

Volgende vissoorten zijn in onze wateren zeer zeldzaam geworden. Om de ren in stand te houden mag u ze dan ook niet meer vangen. laat deze vissen na eventuele vangst dan ook onmiddellijk en voorzichtig vrij in het water van herkomst.

~

Toch vissen in gesloten tijd;

In de periode van 16 april tot en met 31 mei, de paaitijd van de meeste vissen, mag er in principe niet gevist worden. In een dertigtal wateren, die aangekruist zijn in de kolom "Vissen in paaitijd" in de onderstaande tabel, mag u toch vissen tijdens de gesloten periode. Het zijn voldoende grote wateren waar dikwijls al verstoring door scheepvaart, zodat in deze wateren de impact van visserij klein is.

U mag in principe ook niet vissen tijdens de nacht tussen twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang. Als uitzondering gelden echter de aangekruist wateren in de kolom "Nachtvisserij" in de onderstaande tabel, waar de hele nacht gevist mag worden.

Opgelet: er zijn wel enkele beperkingen wanneer u vist tijdens de paaitijd of van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang:

~

Sportvissen herkennen,

Vissen die kleiner zijn dan hieronder staat aangegeven, moet u onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst vrijlaten. De lengte wordt gemeten van de punt van de bek tot het uiteinde van de staartvin, je kan dus best steeds een meetlatje op zak hebben.

~

Waar mag u nooit vissen,

~

Hoe mag u niet vissen,

~

De code van goede hengelpraktijk,

Wie de natuur met zorg behandelt, garandeert het voortbestaan van talloze vissoorten en stelt ook de toekomstige hengelmogelijkheden in de openbare wateren veilig. De hengelaars hebben met de overheid afspraken gemaakt om de vissen en hun omgeving te beschermen. Deze afspraken vormen de Code van Goede Hengelpraktijk die een minimale verstoring van flora en fauna nastreeft.