De zwangerschap;

Hamster in rad

Je merkt meteen wanneer je vrouwtje zwanger is. Ze hamstert veel meer dan gewoonlijk en bouwt haar nestje helemaal om, ze is druk in de weer om alles klaar te stomen voor de komst van de jongen die zich binnenkort zullen aanbieden!

De draagtijd is 16 tot 18 dagen bij de Syrische hamster en de Campbelli dwerghamster

18 tot 20 dagen bij de Russische dwerghamster en

20 tot 22 dagen bij de Roborovski en de Chinese dwerghamster.

Tijdens de zwangerschap heeft je vrouwtje voldoende vitaminen nodig.  Ze maakt daarom meer gebruikt van de zout –en liksteen! Ook vitaminen in de vorm van yoghurt en/of meelwormen zijn aan te raden voor de aanvoer van eiwitten!

Zorg ook voor voldoende nestmateriaal voor een warm nest voor de jongen. Indien je dwerghamsters hebt en het paartje bijéén houdt, weet je intussen al dat het vrouwtje het mannetje vlak voor de bevalling een aantal dagen uit het nest zal verjagen. Zorg daarom voor extra nestmateriaal zodat ook het mannetje zich een eigen nestje kan maken!

Je zal gauw weten wanneer je toegewijd vrouwtje bevallen is door de stille maar schelle piepgeluidjes die je vanuit het nest zult horen!

Tip: Zorg ervoor dat je het verblijf een aantal dagen voor de bevalling reinigt want achteraf mag dit niet meer totdat de jongen drie weken oud zijn!

~

De bevalling en daarna;

Het hamstervrouwtje bevalt in zittende houding.De jongen volgen mekaar snel op waarna de moeder ze begint schoon te likken om de bloedsomloop op gang te brengen. Achteraf eet het vrouwtje de moederkoek op.

Dit gebeurt instinctief! Zoals eerder reeds vermeld werd, is het mogelijk dat ook niet levensvatbare of zieke jongen opgegeten worden. Dit kan ook een gevolg zijn als het vrouwtje een tekort heeft aan eiwitten!!

Dus schenkt je hamster voldoende aandacht wat voeding betreft maar probeer je nieuwsgierigheid te bedwingen en laat haar en haar jongen voor de rest zo veel mogelijk met rust. Indien je toch een noodzakelijke nestcontrole wilt doen, wacht dan in de eerste plaats totdat de moeder het nest verlaten heeft!

Gebruik een stokje uit het nest, zodat deze de geur van de hamsters heeft, en open voorzichtig het nest! Raak zowel het nestmateriaal als de jongen niet aan! Als je onvoorzichtig bent en je geur achterlaat, zou het vrouwtje al eens nerveus kunnen worden door de vreemde geur en dan met de jongen gaan sleuren op zoek naar een veiliger nest of in het ergste geval kan ze de jongen zelfs doden!

Dus nogmaals: laat je hamstervrouwtje en haar jongen zoveel mogelijk met rust. Stoor ze enkel voor ze eten en drinken te geven! Zeker gedurende de eerste levensweek van de jongen!