Vanaf wanneer zijn hamsters vruchtbaar.

Jonge hamsters (namelijk de Syrische, de Djoengaarse en de Chinese) zijn reeds volledig zelfstandig vanaf drie weken en geslachtsrijp vanaf vier à vijf weken. Vanaf drie weken mogen ze dan ook van de moeder en/of volgens geslacht gescheiden worden omdat ze nog te jong zijn voor zelf jongen te werpen en om inteelt te vermijden.

De Roborovski dwerghamster daarentegen is slechts geslachtsrijp na zijn eerste levenswinter, alleszins dan pas kun je het eerste paringsgedrag en het geslachtsonderscheid vaststellen. Ze zijn op drie weken oud wel volledig zelfstandig maar moeten toch nog minstens twee weken bij de moeder blijven omdat ze als kleinste dwerghamstersoort op een leeftijd van drie weken nog veel te klein zijn om zichzelf te kunnen opwarmen.

Het geslachtsonderscheid is bij alle hamstersoorten duidelijk vast te stellen. Een vrouwtje herken je aan een mooi rond poepje terwijl het mannetje een balzak aan de zijne heeft hangen waardoor zijn achterwerk spitser lijkt! Je kunt ook de afstand tussen de geslachtsopening en de anus bekijken.  Deze afstand is bij het mannetje duidelijk groter dan bij het vrouwtje.

TIP: Je kunt deze afstand makkelijker waarnemen als je de hamsters in een leeg, doorschijnend transportdoosje zet en hen dan door de bodem bekijkt. Omdat de Roborovski de kleinste dwerghamstersoort is, kan het vaak, zeker bij erg jonge hamstertjes, moeilijker zijn om het geslacht vast te stellen.

Persoonlijk: Het heeft voor mij alleszins een dikke zes maanden geduurd vooraleer ik met zekerheid het geslacht van mijn robby’s kon vaststellen. Lang heb ik gedacht dat het twee vrouwtjes waren. Pas een week of twee voordat ze paringsgedrag vertoonden, zag ik duidelijk een balzak bij Jaspertje hangen. Dit was vlak na hun eerste levenswinter op een leeftijd van ongeveer zes maanden. Nu na vele jongen en veel observatie, lukt het mij ‘iets’ beter om het geslacht bij jonge robby’s vast te stellen! Dus wees niet te snel ontmoedigt!

Hamsters zijn dus op vier à vijf weken reeds geslachtsrijp.  Dit wilt echter niet zeggen dat ze dan al geschikt zijn voor het fokken. De arme diertjes zijn op die leeftijd nog maar erg jong en hebben al hun energie nodig om tot een volwaardige volwassen hamster te groeien. Gebeurt het toch dat zulke jonge hamsters zelf jongen krijgen, bestaat de mogelijkheid dat de moeder haar nestje verwaarloosd of zelfs opeet, dit omdat ze nog te jong is om reeds over voldoende moederinstinct te beschikken. Een ander gevolg kan zijn dat de jonge moeder onvolwaardige melk geeft waardoor de jongen aan belangrijke voedingsstoffen worden ontzegt.

Soms worden de jongen ook opgegeten als ze ziek of niet levensvatbaar zijn!!! Uitzonderlijk ook wanneer de moeder en haar jongen dikwijls gestoord worden en ze erg nerveus wordt, kan dit een mogelijk gevolg zijn!  Gun je vrouwtje dus voor en na de zwangerschap voldoende rust!

Je kleine knuffeltjes kunnen dus best vanaf drie weken volgens geslacht worden gescheiden. Ook voor het vermijden van inteelt wat gedrags –en ontwikkelingsstoornissen bij de jongen kan veroorzaken!!

Gezond fokken doe je dus met hamsters van minstens drie maanden oud die niet dezelfde ouders hebben!!